Logo Pszczelarz Kozacki Miody i produkty pszczele

Polityka jakości

Wizja

Świadome uzyskiwanie wysokiej jakości produktów tak, aby pozycja przedsiębiorstwa w odczuciu klientów była zawsze kojarzona z pozycją niezawodnego i godnego zaufania partnera.


Cele

 • projektowanie, produkcja i sprzedaż naturalnych miodów pszczelich oraz innych produktów pochodzenia pszczelego najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdrowia naszych klientów
 • budowanie zaufania i zadowolenia klientów poprzez poznawanie i spełnianie ich wymagań i oczekiwań
 • wybieranie dostawców spełniających normy zawarte w przepisach i dostarczających produkty o najwyższej jakości
 • efektywne zarządzanie i dokumentowanie jakości na wszystkich szczeblach działalności usługowej i produkcyjnej
 • wykorzystanie potencjału pracowników poprzez poznawanie i spełnianie ich wymagań i oczekiwań
 • dbałość o środowisko naturalne poprzez ciągłe dążenie do minimalizowania wpływu działalności Firmy na środowisko

Zadania

 • wspólne działanie kadry kierowniczej i pracowników nastawione na zespołowe rozwiązywanie problemów i zapobieganie przyczynom nieprawidłowości
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację strategii i celów firmy, każdy pracownik zna zasady funkcjonowania systemu, ma określone zadania i bierze za nie odpowiedzialność
 • nowoczesne wyposażenie techniczne linii produkcyjnych oraz laboratorium
 • kwalifikowanie dostawców, weryfikowanie przestrzegania przez nich zasad mających wpływ na bezpieczeństwo i jakość dostarczanych nam produktów
 • nadzorowanie i optymalizowanie kosztów we wszystkich procesach systemu zarządzania jakością w tym dbałość o ochronę środowiska naturalnego
 • skuteczne zarządzanie procesami firmy poprzez funkcjonowanie i doskonalenie wymagań standardu IFS i zakładowego systemu HACCP

Założenia Polityki Jakości są znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników, a jej efektywność systematycznie weryfikowana.

Badanie sensoryczne

Nasze najbardziej przyjemne i najtrudniejsze śledztwo – bo bez znaczenia są tutaj dane chemiczne czy fizyczne, ale dobry nos i czuły smak naszego „degustatora”. Musi on zdecydować, czy miód ma przyjemny, odmianowy zapach – tylko wtedy miód może zostać przez nas zaakceptowany.


Zawartość wody

Zawartość wody ma zasadnicze znaczenie dla nieograniczonego czasu przechowywania miodu. Przy zawartości wody w miodzie około 19% i poniżej tej wartości, wszystkie procesy organiczne są zatrzymane: miód nie ulega fermentacji, bakterie nie mogą się rozwijać. Według obowiązujących rozporządzeń, za dojrzały uznaje się miód o zawartości wody max. 20%. Zwiększona zawartość wody może być zatem znakiem zebrania miodu jeszcze niedojrzałego.

„Wszystkie nasze miody są w pełni dojrzałe, a więc zawartości wody mieści się znacznie poniżej wymaganej wartości max. 20% wody.”

Diastaza

Diastaza jest jednym z wielu enzymów występujących w miodzie. Enzymy dodawane są przez pszczoły podczas konwersji z nektaru do miodu i służą do rozkładu wyższych cukrów, takich jak sacharoza. Udział enzymów w składzie miodu zależy w dużym stopniu od gatunku pszczół i czasu przebywania w żołądku. Enzymy są bardzo wrażliwe na ciepło i ulegają biodegradacji w czasie, więc ich udział w miodzie, podobnie jak zawartości HMF, używany jest jako wskaźnik wieku i właściwego obchodzenia się z miodem. Wartość Diastazy jest zdefiniowana w obowiązującym rozporządzeniu i powinna wynosić co najmniej osiem.


Analiza pyłkowa

Z jej pomocą możemy określić dokładnie botaniczne i zazwyczaj również geograficzne pochodzenie miodu, ponieważ widoczne pod mikroskopem pyłki w miodzie wskazują z jakich kwiatów pszczoły zbierały nektar. Pochodzenie botaniczne jest kluczowe w nazwie miodu. Miody odmianowe są definiowane właśnie na podstawie proporcji pyłków. Proporcje te różnią się w zależności od odmiany, procentowa przewaga pyłków w poszczególnych miodach odmianowych waha się od 20% do 80%.


Stosunek fruktozy do glukozy

Stosunek tych dwóch rodzajów cukrów – fruktozy (cukier owocowy) i glukozy (dekstroza) służy również określeniu rodzaju miodu. Np. w miodzie rzepakowym stosunek fruktozy do glukozy wynosi mniej niż jeden, co oznacza, że miód ten zawiera mniej fruktozy niż glukozy. Miód akacjowy ma natomiast znacznie więcej fruktozy, w wyniku czego stosunek fruktozy do glukozy wynosi co najmniej 1,5. Zasadniczo, im wyższa jest zawartość fruktozy, tym wolniej miód krystalizuje.


Analiza HMF

Długotrwałe przechowywanie lub niewłaściwe obchodzenie się z miodem powoduje zwiększenie zawartości w miodzie hydroksy-metylo-furfuralu (HMF). Może to zostać ustalone za pomocą analizy HMF. Jeśli miód rzeczywiście odznacza się wysoką zawartością HMF, zostaje przez nas automatycznie odrzucony.